Η μορφή της εξέτασης TIE

Το TIE αποτελείται από δύο μέρη:

 • Προφορική εξέταση (διαρκεί 30 λεπτά και εξετάζονται δύο υποψήφιοι μαζί)
 • Γραπτή εξέταση (διαρκεί 60 λεπτά).

Όλα τα μέρη της εξέτασης είναι υποχρεωτικά και διεξάγονται την ίδια μέρα για τον κάθε υποψήφιο.


Η ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ (THE AURAL – ORAL PART)

Κατά τη διάρκεια της προφορικής εξέτασης ο υποψήφιος παίρνει μέρος σε μια συνέντευξη που διαρκεί 25 – 30 λεπτά για κάθε δύο υποψηφίους.

Οι υποψήφιοι απαιτείται να φέρουν μαζί τους στην προφορική εξέταση τα παρακάτω:

 • Το βιβλίο καταγραφής* (logbook) τους καθώς και ότι άλλο υλικό έχουν συλλέξει κατά τη διάρκεια της έρευνας τους
 • το βιβλίο/graded reader που έχουν διαβάσει
Οι δύο υποψήφιοι καλούνται να συζητήσουν ένα θέμα γενικού ενδιαφέροντος με βάση μια σειρά από εικόνες και ένα ερώτημα που θέτει ο Εξεταστής. Αναπτύσσουν επιχειρήματα υπέρ ή κατά, παρουσιάζουν και συζητούν τις προσωπικές τους επιλογές και τους λόγους αυτών των επιλογών.

Τα δύο μέρη της εξέτασης είναι οργανωμένα με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε οι υποψήφιοι να εξετάζονται στο βιβλίο και το news story εναλλάξ στο γραπτό και το προφορικό μέρος της εξέτασης. Για παράδειγμα εάν ο υποψήφιος εξεταστεί στο βιβλίο στο προφορικό μέρος της εξέτασης, στο γραπτό μέρος θα εξεταστεί στο news story και αντίστροφα. Ο υποψήφιος δεν γνωρίζει εκ των προτέρων αν θα εξεταστεί προφορικά ή γραπτά στο βιβλίο ή το news story που προετοίμασε.* Όταν εξετάζονται τρεις υποψήφιοι, οι δύο μπορεί να παρουσιάσουν το βιβλίο τους και ο ένας το news story ή ο ένας το βιβλίο και οι δύο το news story.


 

Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ (THE READING – WRITING PART)

Κατά τη Γραπτή εξέταση ζητείται από τον υποψήφιο να παράγει δύο γραπτά κείμενα σε χρονικό διάστημα 60 λεπτών (περίπου 30 λεπτά ανά κείμενο).

Τα δύο μέρη της γραπτής εξέτασης είναι:

 • Task 1 (prepared)

Ο υποψήφιος καλείται να παράγει ένα κείμενο από τις δύο επιλογές που δίνονται για το βιβλίο ή το news story. Κατά τη διάρκεια της γραπτής εξέτασης μπορεί να έχει μαζί του το logbook.

 • Task 2 (unprepared)

Ο υποψήφιος καλείται να επιλέξει και να γράψει για ένα ερώτημα από τις δύο επιλογές που δίνονται. Τα είδη κειμένων τα οποία καλείται να γράψει είναι κοινά με τα άλλα συστήματα πιστοποίησης:

 1. Περιγραφή ανθρώπων, τόπων, γεγονότων.
 2. Άρθρο στο οποίο να δίνει πληροφορίες, να περιγράφει, να επιχειρηματολογεί υπέρ ή κατά ενός ζητήματος.
 3. Επίσημο ή ανεπίσημο γράμμα/email στο οποίο να δίνει συμβουλές, τη γνώμη του, να απολογείται, να διαμαρτύρεται, να ευχαριστεί, να προσκαλεί κτλ.
 4. Κριτική βιβλίου ή ταινίας.
 5. Αφήγηση ιστορίας.
 6. Όλα τα θέματα αφορούν σε ζητήματα γενικότερου ενδιαφέροντος σχετικών με τις εμπειρίες του μέσου ατόμου.