Εγνατίας 125 Θεσσαλονίκη |Τηλ 2310 213-813 |Email info@easy-computer.gr

Υπάλληλος Γραμματειακής Υποστηριξης σε Βιομηχανία Διαχείρισης Αποβλήτων

13 Μαΐ 2016

Υπάλληλος Γραμματειακής Υποστηριξης σε Βιομηχανία Διαχείρισης Αποβλήτων

Περιγραφή

Υπάλληλος για Γραμματειακή/Διοικητική/Λογιστική Υποστήριξη
ζητείται σε Βιομηχανία Διαχείρισης Αποβλήτων στη ΒΙΠΕ Σίνδου Θεσσαλονίκη.

Προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ Οργάνωσης Διοίκησης Επιχειρήσεων/Λογιστικής/Marketing
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικής και Ελληνικής γλώσσας (προφορικά και γραπτά)
 • ΠολύκαλήγνώσηΗ/Υ (MS Office, Outlook, Internet)
 • Επιθυμητή προϋπηρεσία 2 ετών

Καθήκοντα:

 • Υποστήριξη Τμημάτων Γενικής Διεύθυνσης/Παραγωγής/Εμπορικού
 • Τήρηση Ημερολογίου Λειτουργίας & Συντήρησης Εργοστασίου
 • Τήρηση Αρχείου Πελατών/Προμηθευτών/Συνεργατών, προετοιμασία Προσφορών
 • Έκδοση και αρχειοθέτηση Παραστατικών, τήρηση Αρχείου Αποθήκης
 • Συνεργασία όπου απαιτείται στο πλαίσιο της καθημερινής λειτουργίας του Εργοστασίου
 

Δεξιότητες:

 • Συνέπεια, οργάνωσηκαι ευγένεια
 • Καλή παρουσία και διάθεση για εργασία
 • Ομαδικό πνεύμα και άριστες επικοινωνιακές ικανότητες
 • Ανάληψη πρωτοβουλιών

Αποστολή βιογραφικού >>

Πηγή: aggeliesergasias

Δωρεάν Μαθήματα Πληροφορικής για απόκτηση Πιστοποίησης

Δωρεάν Μαθήματα Αγγλικών για απόκτηση Lower ή Proficiency

Leave a Reply

thirteen + 16 =