Εγνατίας 125 Θεσσαλονίκη |Τηλ 2310 213-813 | Email info@easy-computer.gr

 

Τα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΓΠΣ) γνωστό ευρέως και ως G.I.S. Geographic Information Systems, είναι πληροφοριακά συστήματα (Information Systems) που παρέχουν την δυνατότητα συλλογής, διαχείρισης, αποθήκευσης, επεξεργασίας, ανάλυσης και οπτικοποίησης, σε ψηφιακό περιβάλλον, των δεδομένων που σχετίζονται με τον χώρο.

To παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Easy Computer  σχετίζεται με τη θεωρία της Γεωπληροφορικής επιστήμης και τη χρήση σύγχρονων εργαλείων της.

O «Πιστοποιημένος Χρήστης Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων» είναι εκείνος που μέσω του Η/Υ έχει τη δυνατότητα να χειρίζεται ένα ολοκληρωμένο σύστημα συλλογής, αποθήκευσης, ανάλυσης και απεικόνισης πληροφοριών σχετικά με φαινόμενα που εξελίσσονται στο γεωγραφικό χώρο.

Στόχοι μαθήματος

Να μάθουν οι καταρτιζόμενοι τα βασικά στοιχεία της θεωρίας της γεωπληροφορικής επιστήμης και των εργαλείων της και να αποκτήσουν πρακτικές γνώσεις, χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε από τα διαδεδομένα λογισμικά σε ασκήσεις και μελέτες περίπτωσης (case studies).

Απευθύνεται σε εκπαιδευόμενους οι οποίοι δε διαθέτουν κάποια προηγούμενη εμπειρία στη χρήση Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών.

Στόχος με την ολοκλήρωση των μαθημάτων είναι ο κάθε χρήστης να μπορεί να ελέγξει μία συνηθισμένη χωρική βάση, να μπορεί να την επεξεργαστεί, να διατυπώσει βασικά ερωτήματα, και να οπτικοποιήσει το περιεχόμενο με τη μορφή σειράς θεματικών χαρτών με τον κατάλληλο συμβολισμό και αναγραφή ονοματολογίας. Επιπλέον θα έχει εξοικειωθεί με τις δυνατές εφαρμογές για τις οποίες θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ένα GIS.

Το μάθημα είναι ζωντανό και διαδραστικό, όλοι μπορούν να βλέπουν και να ακούν τον καθηγητή και ο ένας τον άλλον και φυσικά να μιλούν και να ακούγονται από όλους, γεγονός που δεν το διαφοροποιεί από κάποιο μάθημα που γίνεται σε αίθουσα.

Τρόπος Διδασκαλίας: Online μαθήματα εξ’αποστάσεως με Καθηγητή

Διάρκεια Μαθημάτων: 10 εβδομάδες

Δίδακτρα: 250€

Δίδακτρα για Ανέργους & Φοιτητές: 220€

Δίδακτρα εφάπαξ: 220€

Έναρξη νέου τμήματος: 02/12/2020

Μετά το πέρας των μαθημάτων παρέχεται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Easy Computer (Πιστοποιημένος Εκπαιδευτικός Φορέας από το Υπουργείο Παιδείας).

Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων δίνεται προαιρετικά και η δυνατότητα απόκτησης του Πιστοποιητικού «Vellum Certified GIS User» .

Κατεβάστε εδώ την Ύλη για το Πιστοποιημένος Χρήστης Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων

Εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας δηλώνοντας την συμμετοχή σας στη φόρμα παρακάτω: 

Δήλωση Συμμετοχής GIS-ONLINE
Η Easy Computer τηρεί απαρέγκλιτα όλους τους νόμους και κανόνες τήρησης απορρήτου των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων.

Εναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία της Easy Computer στο τηλέφωνο: 2310213813

E-mail επικοινωνίας: info@easy-computer.gr

Αρχική

Σεμινάρια Μηχανογραφημένης Λογιστικής

Δωρεάν Μαθήματα Πληροφορικής για απόκτηση Πιστοποίησης

Σεμινάρια Κατασκευής Ιστοσελίδων

Σεμινάρια για το Proficiency της Πληροφορικής