Μαθήματα Αγγλικών για απόκτηση Lower – Proficiency

2021-06-09T11:51:57+03:00

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ μαθημάτων Αγγλικών με Καθηγητή εξ αποστάσεως σε οργανωμένα τμήματα για την απόκτηση του αναγνωρισμένου Πιστοποιητικού Αγγλικής Γλώσσας για όλα τα επίπεδα (Lower, Advanced [...]

Δωρεάν Μαθήματα Αγγλικών για απόκτηση Β2 – C2

2021-06-01T10:30:14+03:00

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΝ μαθημάτων Αγγλικών με Καθηγητή εξ αποστάσεως σε οργανωμένα τμήματα για την απόκτηση του αναγνωρισμένου Πιστοποιητικού Αγγλικής Γλώσσας για όλα τα επίπεδα (Lower, [...]

Go to Top