Εγνατίας 125 Θεσσαλονίκη |Τηλ 2310 213-813 |Email info@easy-computer.gr

Επιταγή εισόδου για νέους ΗΛΙΚΙΑΣ από 25 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας

slide2

Ωφελούμενοι είναι άνεργοι, απόφοιτοι ΑΕΙ, ΤΕΙ, υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας & μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, γεννηθέντες από 1/1/1985 έως 31/12/1989.

Σκοπός του Προγράμματος είναι η επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου των άνεργων νέων στην αγορά εργασίας, η οποία δυνητικά καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας.

Η εν λόγω δράση αφορά  30.000 άνεργους νέους ηλικίας από 25 μέχρι 29 ετών, εκ των οποίων:

 • 12.000 θα είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίων /ΤΕΙ
 • 18.000 θα είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Το προγράμμα θα περιλαμβάνει :

 • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 80 ωρών
 • Πρακτική άσκηση διάρκειας 450 ωρών σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα

Εκπαιδευτικό Επίδομα:

περιλαμβάνει το επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και το επίδομα πρακτικής άσκησης. Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται σε:

α) Για τους αποφοίτους Πανεπιστημίων/ΤΕΙ 2550€ (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων) εκ των οποίων 480€ αντιστοιχούν στο επίδομα θεωρητικής κατάρτισης (στο οποίο έχουν συνυπολογιστεί και δαπάνες μετακίνησης) και 2070€ συνολικά, αντιστοιχούν στο επίδομα πρακτικής άσκησης (920€ για την α΄φάση και 1.150€ για την β΄φάση).

β) για τους αποφοίτους Δευτεροβάθμιας/Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 2280€ (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων) εκ των οποίων 480€ αντιστοιχούν στο επίδομα θεωρητικής κατάρτισης (στο οποίο έχουν συνυπολογιστεί και δαπάνες μετακίνησης) και 1800€ συνολικά, στο επίδομα πρακτικής άσκησης  ( 800€ για την α΄φάση και 1000€ για την β΄φάση).

Απαραίτητα κριτήρια:

Α. «Απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ ΤΕΙ ηλικίας από 25 μέχρι 29 ετών»

 • Κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ/ΤΕΙ ή ιδρύματος εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ
 • Ηλικίας 25-29(1.1.1985 έως και 31.12.1989)
 • Κάτοχοι δελτίου ανεργίας σε ισχύ
 • Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.

 Β. «Απόφοιτοι δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ηλικίας από 25 μέχρι 29 ετών»

 • Κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου/ΙΕΚ ή άλλου ισοδύναμου τίτλου σπουδών
 • Ηλικίας 25-29(1.1.1985 έως και 31.12.1989)
 • Κάτοχοι δελτίου ανεργίας σε ισχύ
 • Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Easy Computer, προετοιμάζοντας έγκαιρα τα νέα προγράμματα voucher, καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους άνεργους νέους, παλιούς και νέους δικαιούχους voucher, να εκδηλώσουν άμεσα το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στα προγράμματα του νέου Voucher 2014.

Έμπειρα στελέχη Κατάρτισης και Μονάδας Προώθησης στην Απασχόληση του Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Easy Computer θα σε ενημερώσουν ολοκληρωμένα για:

 • Διαδικασίες και απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έγκαιρη υποβολή της αίτησης εκδήλωσης συμμετοχής, στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου. Η ημερομηνία υποβολής της αίτησης παίζει σημαντικό ρόλο στην επιλογή σου και την απόκτηση επιταγής εισόδου voucher .
 • Προγράμματα Κατάρτισης που θα υλοποιηθούν σε όλα τα Θεματικά Πεδία και σε ποικίλες Επαγγελματικές Εξειδικεύσεις, με δυνατότητες πιστοποιήσεων
 • Επιχειρήσεις που συνεργάζονται με το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Easy Computer, από όλους τους κλάδους της οικονομίας, προσφέροντας Θέσεις Πρακτικής και Απασχόλησης με ζήτηση στην αγορά εργασίας.

 

Αξιοποίησε σωστά την ευκαιρία για Κατάρτιση & Εύρεση Εργασίας Επιλέγοντας

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Easy Computer

 Πληροφορίες στα τηλέφωνα του Κέντρου Δία Βίου Μάθησης Easy Computer: ΕΓΝΑΤΙΑ 125, 5ος όροφος, τηλ. 2310 213813, 2310 519700.