Εγνατίας 125 Θεσσαλονίκη |Τηλ 2310 213-813 |Email info@easy-computer.gr

Κατάρτιση ανέργων σε θέματα μεταρρύθμισης για το πρωτοβάθμιο εθνικό δίκτυο υγείας

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Easy Computer  προτίθενται να συμμετέχει στη Δράση «Κατάρτιση ανέργων σε θέματα μεταρρύθμισης για το Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας»,  που χρηματοδοτείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (ΕΠ.ΑΝ.Α.Δ.) με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

 Η Δράση θα υλοποιηθεί με τη μορφή προγραμμάτων εναλλασσόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (1.200 ώρες)  με ιδιαίτερη βαρύτητα στην υλοποίηση της πρακτικής άσκησης, η οποία θα πραγματοποιηθεί σε δημόσιους φορείς του τομέα της παροχής υπηρεσιών υγείας.

Συγκεκριμένα

 • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 240 ωρών
 • Πρακτική άσκηση σε δημόσια νοσοκομεία διάρ­κειας 960 ωρών, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 7 μήνες.

 Τόσο η θεωρητική κατάρτιση, όσο και η πρακτική άσκηση είναι επιδοτούμενη.

Το επίδομα θεωρητικής κατάρτισης για κάθε καταρτιζόμενο ανέρχεται συνολικά σε 1.560 €  (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων).

Το επίδομα πρακτικής άσκησης για κάθε καταρτιζόμενο ανέρχεται συνολικά σε 6.240 €  (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων).

Το συνολικό εκπαιδευτικό επίδομα (θεωρητικής και πρακτικής άσκησης) κάθε καταρτιζομένου, συνολικά ανέρχεται σε  7.800€  (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων).

Στόχος του προγράμματος:

To πρόγραμμα θα διαρκέσει 1.200 ώρες και έχει ως στόχο τη θεωρητική και επαγγελματική πρακτική άσκηση για νέους πτυχιούχους ΑΕΙ-ΤΕΙ των παρακάτω ειδικοτήτων:

ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΩΝ-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ
ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ
ΠΕ-ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (OIKONOMOΛOΓOI)
ΠΕ-ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΠΕ-ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

 ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 • Ποιότητα και ασφάλεια – Εφαρμογές Ολικής Ποιότητας

36

 • Πρωτόκολλα και διαδικασίες (διοικητικές, ιατρικές, νοσηλευτικές)

30

 • Αναδιάρθρωση μονάδων και υπηρεσιών υγείας συμπεριλαμβανομένου του νέου θεσμικού πλαισίου – ΠΕΔΥ, Ν4238/2014, καθώς και της διασυνδεσιμότητας της ΠΦΥ με άλλα επίπεδα υγείας (δευτεροβάθμιο, τριτοβάθμιο κλπ)

36

 • Νομοθεσία Δημοσίων Προμηθειών – Εφαρμογές 

18

 • Διοικητικό – οικονομικός Έλεγχος Μονάδων Υγείας 

24

 • Διπλογραφικό Σύστημα 

12

 • Κοινά ενοποιημένα νοσήλια (ΚΕΝ) – κοστολόγηση ιατρικών πράξεων – ενσωμάτωση στα ΚΕΝ-
 • Κατευθυντήριες οδηγίες ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και παραπομπών

12

 • Χρήση βασικών εφαρμογών Η/Υ

24

 • Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία

28

 • Τεχνικές αναζήτησης εργασίας

10

 • Βασικές αρχές εργατικού δικαίου
 • Εξοικείωση των καταρτιζομένων με το χώρο της πρακτικής άσκησης

10

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

240