Προσεχείς Εκδηλώσεις › Online Πρόγραμμα

Νέο τμήμα AutoCad 2D

Στα σεμινάρια οι συμμετέχοντες διδάσκονται όλες τις έννοιες της δισδιάστατης σχεδίασης και εξοικειώνονται πλήρως με το περιβάλλον του λογισμικού. Μετά το πέρας των μαθημάτων είναι σε θέση να δημιουργούν σχέδια στις δύο διαστάσεις (κατόψεις, όψεις, τομές, μηχανολογικά και ηλεκτρολογικά σχέδια).

€250

Νέο τμήμα Πληροφορικής Proficiency επίπεδο

Πρόγραμμα ONLINE LIVE μαθημάτων Πληροφορικής με ΔΩΡΕΑΝ Εξέταστρα σε οργανωμένα τμήματα με σκοπό την απόκτηση αναγνωρισμένου Πιστοποιητικού Πληροφορικής από το ΑΣΕΠ στην Θεσσαλονίκη.

Νέο τμήμα Πληροφορικής Βασικό επίπεδο

Πρόγραμμα ONLINE LIVE μαθημάτων Πληροφορικής με ΔΩΡΕΑΝ Δίδακτρα σε οργανωμένα τμήματα με σκοπό την απόκτηση αναγνωρισμένου Πιστοποιητικού Πληροφορικής από το ΑΣΕΠ στην Θεσσαλονίκη.

Νέο τμήμα Αγγλικών

Easy Computer Εγνατία 125, Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκης, Ελλάδα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΝ μαθημάτων Αγγλικών με Καθηγητή εξ αποστάσεως σε οργανωμένα τμήματα για την απόκτηση του αναγνωρισμένου Πιστοποιητικού Αγγλικής Γλώσσας για όλα τα επίπεδα (Lower, Advanced και Proficiency) TIE (Test of Interactive English).

Νέο τμήμα Μηχανογραφημένης Λογιστκής – SoftOne ERP

Με το σεμινάριο αυτό αποκτούνται όλες οι γνώσεις και δεξιότητες που είναι απαραίτητες στην καθημερινή λειτουργία οποιασδήποτε μικρομεσαίας επιχείρησης ή ελεύθερου επαγγελματία/ επιτηδευματία με Β ή Γ κατηγορίας βιβλία μέσω της χρήσης του λογισμικού Softone ERP (http://www.softone.gr/).

€250
Go to Top