Εκδηλώσεις για Σεπτέμβριος 2023

Ημερολόγιο του Εκδηλώσεις

Δ Δε

Τ Τρ

Τ Τε

Π Πε

Π Πα

Σ Σα

Κ Κυ

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

1 εκδήλωση,

Νέο τμήμα AutoCad 2D

2 εκδηλώσεις,

Νέο τμήμα Μηχανογραφημένης Λογιστκής – SoftOne ERP

4 εκδηλώσεις,

Νέο τμήμα Αγγλικών

Νέο τμήμα Πληροφορικής Βασικό επίπεδο

4 εκδηλώσεις,

5 εκδηλώσεις,

Νέο τμήμα Πληροφορικής Proficiency επίπεδο

Go to Top