Ημερολόγιο του Εκδηλώσεις

Δ Δε

Τ Τρ

Τ Τε

Π Πε

Π Πα

Σ Σα

Κ Κυ

2 εκδηλώσεις,

Νέο τμήμα Excel Proficiency

Νέο τμήμα Μηχανογραφημένης Λογιστκής – SoftOne ERP

4 εκδηλώσεις,

Νέο τμήμα Πληροφορικής Βασικό επίπεδο

Νέο τμήμα Αγγλικών

4 εκδηλώσεις,

4 εκδηλώσεις,

4 εκδηλώσεις,

4 εκδηλώσεις,

Go to Top