Εκδηλώσεις για Φεβρουάριος 2023

Ημερολόγιο του Εκδηλώσεις

Δ Δε

Τ Τρ

Τ Τε

Π Πε

Π Πα

Σ Σα

Κ Κυ

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

0 εκδηλώσεις,

1 εκδήλωση,

Νέο τμήμα Πληροφορικής Proficiency επίπεδο

1 εκδήλωση,

3 εκδηλώσεις,

Νέο τμήμα Πληροφορικής Βασικό επίπεδο

Νέο τμήμα Αγγλικών

3 εκδηλώσεις,

4 εκδηλώσεις,

Νέο τμήμα Μηχανογραφημένης Λογιστκής – SoftOne ERP

4 εκδηλώσεις,

5 εκδηλώσεις,

Νέο τμήμα Excel Proficiency

Go to Top